Posts By :

marcreinoud_68d33y1c

Productowner: ben je dan van de inhoud of het proces? 150 150 marcreinoud_68d33y1c

Productowner: ben je dan van de inhoud of het proces?

In ons werk van analyse komt het geregeld voor dat onze business analisten worden gevraagd om de rol van productowner op zich te nemen. Recent gebeurde dit voor ons nog bij een grote bancaire opdrachtgever, onze analist vervult daar nu een gecombineerde rol.

Rondom de rol van productowner zien we bij opdrachtgevers dat er verschillend wordt gekeken naar de invulling van de rol. Soms zijn het vooral projectmanagers die de rol gaan oppakken, bij andere klanten wordt gekozen voor meer inhoudelijk betrokken professionals en stromen business informatieanalisten of juist productmanagers door in deze Agile rol.

In onze ogen zijn beide opties mogelijk, immers het gaat om de competenties van de persoon en de instelling van de mens in de rol van productowner. Vanuit welke rol je doorstroomt maakt in wezen niet uit, je moet alleen wel echt in de wieg zijn gelegd voor het vak. Wanneer de betrokkenheid bij de inhoud groot is en de productowner een grote drive heeft om te zorgen voor het komen tot oplossingen om voortgang te verzekeren, dan is de basis goed. De focus is altijd gericht op het creëren van mogelijkheden, als een weg niet werkt, dan zoek je een nieuwe route om vooruit te komen. Die drive en die focus daar begint het mee! Dit vergt een bepaalde energie, creativiteit en uiteraard heel goede sociale vaardigheden om de omgeving daarin mee te nemen. Wanneer je alleen op het proces zou focussen is de neiging snel groot om terug te vallen op sleutelen aan ‘oude’ elementen van tijd, geld en kwaliteit. Wanneer vanuit de inhoud wordt gefocust ontstaat ruimte om creatief te blijven en te denken in mogelijkheden.

Onze ervaren business analisten zijn gewend om productowners te ondersteunen in hun rol om daarmee de volle kracht van de Agile teams te benutten. Het is een uitbreiding op de rol van business analist die vooral is weggelegd voor professionals met een talent voor coördinatie en een grote betrokkenheid bij het creëren van draagvlak en voortgang. De ervaring en kennis die ze in dit deel van de rol opdoen, wordt uiteraard gedeeld in onze vakgroep Business Analyse en weer hergebruikt bij nieuwe opdrachten.

Vakexpertise gaat boven branchekennis 150 150 marcreinoud_68d33y1c

Vakexpertise gaat boven branchekennis

Als specialist in de vakgebieden van PMO en business- en procesanalyse werken we al jaren in heel verschillende sectoren. Waar we ooit begonnen in de financiële dienstverlening, zijn onze experts de afgelopen jaren steeds meer ingezet bij verandertrajecten in de Zorg, Overheid, Onderwijs en Utilities. Wat opvalt is dat er een groot verschil is tussen hoe opdrachtgevers kijken naar het belang van branchekennis. In onze gesprekken met onze relaties zien we dat sommige sectoren externe kennis juist verwelkomen en dat andere sectoren zich prettiger voelen bij consultants die al ervaring hebben in hun business. Maar wanneer is dat nu werkelijk ook echt nodig? Toegegeven, ook wij hebben jaren geloofd dat het belangrijk is dat de professionals de branche al kennen. In sommige trajecten geeft het ook echt meerwaarde, zeker in analyse rollen waar heel specifiek primaire processen onder loep worden genomen. Maar in de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een brede inzetbaarheid, over branches heen, onze consultants juist waardevoller maakt!

Je zelf opnieuw uitvinden in een andere organistiestructuur, je communicatie en manier van stakeholdermanagement aanpassen of je stukken schrijven vanuit een ander perspectief, dat is wat het uitdagend maakt voor ons professionals! En dat is precies wat gebeurt als we overstappen tussen branches. En onze klanten profiteren van kennis die van buiten wordt meegenomen, van frisse ideeën, professionele templates of nieuwe oplossingen die in ander branches al hun waarde hebben bewezen. De afgelopen tijd lieten we dit zien bij o.a zorginstellingen, de automotive, waterbedrijven, energiebedrijven en diverse overheidsprojecten. De voorwaarde om dit een succes te laten zijn is dat de professionals hun vakkennis zeer goed ontwikkeld hebben en flexibel kunnen inzetten door goed ontwikkelde competenties. De afgelopen jaren hebben we bij onze klanten gemerkt dat dit uitstekend werkt, dus wij blijven hierop inzetten. Zo maken we elkaar steeds weer een beetje beter! Doe je als professional in jouw vak, of als opdrachtgever met ons mee?

Digitale transformatie, wie drijft dat? 150 150 marcreinoud_68d33y1c

Digitale transformatie, wie drijft dat?

Wie heeft de digitale transformatie van uw bedrijf geleid?

A: CEO

B: CTO

C: COVID-19

 

COVID-19 versnelt de digitale transformatie bij veel bedrijven, waarbij er langdurige weerstand wordt doorbroken. Dit geldt vast ook voor jou? Het virus bepaalt ineens jouw agenda en de prioriteiten wat betreft digitale transformatie. Maar wat betekent een digitale transformatie eigenlijk?

Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.

Het is dus zoveel meer dan plotseling thuiswerken via Zoom. Het vraagt ​​bedrijven om te heroverwegen hoe je de impact van de uitbraak kunt verzachten, je bedrijf nu en op de lange termijn soepel laat draaien, ook op afstand en hoe je waarde kunt blijven leveren in een digitale wereld?

Onze professionals of analisten kunnen jou en je bedrijf helpen in dit proces. Wat wordt jullie visie op het thuiswerken, welke middelen (IT, facilitair en communicatief) moeten ingezet worden om hieraan te gaan voldoen? Ze kunnen een startpunt creëren van waaruit bepaald kan worden wat er precies moet gebeuren binnen jouw organisatie.

Wil je een keer van gedachten wisselen met een van onze Professionals, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Mooie nieuwe opdrachtgevers! 150 150 marcreinoud_68d33y1c

Mooie nieuwe opdrachtgevers!

De afgelopen tijd hebben we weer een aantal heel mooie opdrachtgevers mogen toevoegen aan onze netwerk. Met plezier werken we inmiddels weer voor meer bedrijven in de Energie, Zorg, Onderwijs, Overheid, Mobility en Financiële sector. Zo zijn we gestart als leverancier bij Eneco, Stichting Philadelphia Zorg, Nedasco, Prorail, HAN, KNAB, Louwman Group en Vitens.

Bij deze opdrachtgevers dragen we bij aan PMO en analyse activiteiten binnen IT-implementaties, digitaliseringstrajecten en wettelijke wijzingen. Maar ook in onderzoek naar speech analytics, robotics en procesharmonisaties. We zijn er trots op dat onze professionals hun talent inzetten om waarde toe te voegen en de Pure mentaliteit uitdragen bij deze nieuwe opdrachtgevers!

Proud to announce, wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd! 285 253 marcreinoud_68d33y1c

Proud to announce, wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd!

Met trots mogen wij jullie mededelen dat wij per 8 mei NEN gecertificeerd zijn! Pure Professionals voldoet hiermee aan de  gestelde eisen  in de NEN 4400 norm en mag hiermee het SNA (Stichting Normering Arbeid) keurmerk voeren.

NEN certificering 4400-1

NEN 4400-1 is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland. Met behulp van NEN 4400-1 kan de desbetreffende onderneming zichzelf organiseren om het doel van deze norm te bereiken en dat door externe beoordeling aantoonbaar te maken.

Het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Het eerste IIBA artikel in het AG Connect magazine 1024 648 marcreinoud_68d33y1c

Het eerste IIBA artikel in het AG Connect magazine

Vorige week is er een nieuw nummer van het AG Connect Magazine (www.agconnect.nl) uitgekomen en dat willen wij graag met u delen. De reden hiervoor is dat in dit nummer een interessant artikel met het onderwerp “Businessanalyse in Scaled Agile” staat, afkomstig van het IIBA bestuur. Samen met Jan Willem Knop en Martijn van Domselaar heeft onze collega Sander Boon (bestuurslid IIBA) het bestuur mogen vertegenwoordigen bij de totstandkoming van dit artikel. Sander zei hierover het volgende: ‘Dit was een leuke en leerzame ervaring die we op de Agile wijze tot stand hebben gebracht.’ Naast Sander Boon hebben twee andere Pure! collega’s (Arnoud Gietema en Erwin Pouw) in de rol van interne reviewers geholpen bij de totstandkoming. Wij zijn benieuwd naar jouw mening over het verdwijnen van de rol, maar het behouden blijven van de capability.

De business analist is van oudsher een rol die de brug vormt tussen business en ICT. Maar is die brug nog steeds nodig in een Agile omgeving waarin business en ICT van nature veel dichter op elkaar zitten in een Agile team? Naar aanleiding van het jaarcongres van IIBA NL in 2016 hebben de beide keynote sprekers, Cesario Ramos en Brian Teunissen, hun ideeën gedeeld om helder te krijgen hoe een business analist zijn/haar bijdrage kan leveren in een omvangrijke Agile omgeving. Met een inhoudelijke bijdrage van IIBA NL door Martijn van Domselaar…

Lees het volledige artikel HIER

Collega’s gezocht! 800 553 marcreinoud_68d33y1c

Collega’s gezocht!

Heb jij ervaring in het vakgebied Business Analyse en/of PMO en zoek jij een nieuwe baan? Dan zoeken wij jou!
Lees verder

Het IIBA Jaarcongres en benoeming Sander Boon als bestuurslid IIBA 540 360 marcreinoud_68d33y1c

Het IIBA Jaarcongres en benoeming Sander Boon als bestuurslid IIBA

Op dinsdag 15 november jl. was er weer het jaarlijkse IIBA-congres met dit jaar als centraal onderwerp ‘Business analyse in Scaled Agile’. Naast interessante presentaties en debatten is tijdens dit congres onze Pure! collega Sander Boon officieel benoemd als bestuurslid. Eerder dit jaar heeft Sander, als aspirant-bestuurslid, het stokje overgenomen van Marc Reinoud die 3 jaar actief heeft deelgenomen aan het bestuur van IIBA. Wij zijn blij dat we deze rol in het bestuur hebben kunnen behouden en invullen vanuit Pure!.Lees verder

Pure! Professionals bestaat 10 jaar! 945 453 marcreinoud_68d33y1c

Pure! Professionals bestaat 10 jaar!

In de waan van de dag gaan we aan de slag in januari 2016. Alleen 2016 is geen jaar als alle andere. 2016 is het jubileum jaar van Pure! en dat besef komt vrij snel. Het grappige is dat ik niet zoveel heb met leeftijden, immers dat is maar een getal, zo wil ik altijd doen overkomen. Maar als je dan opeens 10 jaar met je bedrijf bezig bent is dat wel een bijzonder getal geworden. Waarom is 9 of 11 jaar dan zoveel minder bijzonder?

Lees verder

Meerwaarde van Project Management Office 1024 683 marcreinoud_68d33y1c

Meerwaarde van Project Management Office

Projectmanagement is voor iedereen een bekend begrip. Succesvol projectmanagement en de waarde die een Project Management Office daarbij kan bieden, is volgens Pure! Professionals een onderwerp wat nog meer belicht mag worden! In het kader van succesvol projectmanagement is een interview afgenomen met Marc en Marijn Reinoud. Van beiden is het artikel gepubliceerd in de bijlage van Elsevier. Graag delen wij beide artikelen waar Marc jullie meeneemt in de meerwaarde van PMO voor succesvol projectmanagement. In het artikel van Marijn staat de ontwikkeling van het PMO vakgebied centraal.

Beide artikelen zijn te vinden in de e-paper op de kennisbank Mijn Zakengids op pagina 11 en 12.

Lees verder