Uncategorized

Productowner: ben je dan van de inhoud of het proces? 150 150 marcreinoud_68d33y1c

Productowner: ben je dan van de inhoud of het proces?

In ons werk van analyse komt het geregeld voor dat onze business analisten worden gevraagd om de rol van productowner op zich te nemen. Recent gebeurde dit voor ons nog bij een grote bancaire opdrachtgever, onze analist vervult daar nu een gecombineerde rol.

Rondom de rol van productowner zien we bij opdrachtgevers dat er verschillend wordt gekeken naar de invulling van de rol. Soms zijn het vooral projectmanagers die de rol gaan oppakken, bij andere klanten wordt gekozen voor meer inhoudelijk betrokken professionals en stromen business informatieanalisten of juist productmanagers door in deze Agile rol.

In onze ogen zijn beide opties mogelijk, immers het gaat om de competenties van de persoon en de instelling van de mens in de rol van productowner. Vanuit welke rol je doorstroomt maakt in wezen niet uit, je moet alleen wel echt in de wieg zijn gelegd voor het vak. Wanneer de betrokkenheid bij de inhoud groot is en de productowner een grote drive heeft om te zorgen voor het komen tot oplossingen om voortgang te verzekeren, dan is de basis goed. De focus is altijd gericht op het creëren van mogelijkheden, als een weg niet werkt, dan zoek je een nieuwe route om vooruit te komen. Die drive en die focus daar begint het mee! Dit vergt een bepaalde energie, creativiteit en uiteraard heel goede sociale vaardigheden om de omgeving daarin mee te nemen. Wanneer je alleen op het proces zou focussen is de neiging snel groot om terug te vallen op sleutelen aan ‘oude’ elementen van tijd, geld en kwaliteit. Wanneer vanuit de inhoud wordt gefocust ontstaat ruimte om creatief te blijven en te denken in mogelijkheden.

Onze ervaren business analisten zijn gewend om productowners te ondersteunen in hun rol om daarmee de volle kracht van de Agile teams te benutten. Het is een uitbreiding op de rol van business analist die vooral is weggelegd voor professionals met een talent voor coördinatie en een grote betrokkenheid bij het creëren van draagvlak en voortgang. De ervaring en kennis die ze in dit deel van de rol opdoen, wordt uiteraard gedeeld in onze vakgroep Business Analyse en weer hergebruikt bij nieuwe opdrachten.

Vakexpertise gaat boven branchekennis 150 150 marcreinoud_68d33y1c

Vakexpertise gaat boven branchekennis

Als specialist in de vakgebieden van PMO en business- en procesanalyse werken we al jaren in heel verschillende sectoren. Waar we ooit begonnen in de financiële dienstverlening, zijn onze experts de afgelopen jaren steeds meer ingezet bij verandertrajecten in de Zorg, Overheid, Onderwijs en Utilities. Wat opvalt is dat er een groot verschil is tussen hoe opdrachtgevers kijken naar het belang van branchekennis. In onze gesprekken met onze relaties zien we dat sommige sectoren externe kennis juist verwelkomen en dat andere sectoren zich prettiger voelen bij consultants die al ervaring hebben in hun business. Maar wanneer is dat nu werkelijk ook echt nodig? Toegegeven, ook wij hebben jaren geloofd dat het belangrijk is dat de professionals de branche al kennen. In sommige trajecten geeft het ook echt meerwaarde, zeker in analyse rollen waar heel specifiek primaire processen onder loep worden genomen. Maar in de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een brede inzetbaarheid, over branches heen, onze consultants juist waardevoller maakt!

Je zelf opnieuw uitvinden in een andere organistiestructuur, je communicatie en manier van stakeholdermanagement aanpassen of je stukken schrijven vanuit een ander perspectief, dat is wat het uitdagend maakt voor ons professionals! En dat is precies wat gebeurt als we overstappen tussen branches. En onze klanten profiteren van kennis die van buiten wordt meegenomen, van frisse ideeën, professionele templates of nieuwe oplossingen die in ander branches al hun waarde hebben bewezen. De afgelopen tijd lieten we dit zien bij o.a zorginstellingen, de automotive, waterbedrijven, energiebedrijven en diverse overheidsprojecten. De voorwaarde om dit een succes te laten zijn is dat de professionals hun vakkennis zeer goed ontwikkeld hebben en flexibel kunnen inzetten door goed ontwikkelde competenties. De afgelopen jaren hebben we bij onze klanten gemerkt dat dit uitstekend werkt, dus wij blijven hierop inzetten. Zo maken we elkaar steeds weer een beetje beter! Doe je als professional in jouw vak, of als opdrachtgever met ons mee?

Digitale transformatie, wie drijft dat? 150 150 marcreinoud_68d33y1c

Digitale transformatie, wie drijft dat?

Wie heeft de digitale transformatie van uw bedrijf geleid?

A: CEO

B: CTO

C: COVID-19

 

COVID-19 versnelt de digitale transformatie bij veel bedrijven, waarbij er langdurige weerstand wordt doorbroken. Dit geldt vast ook voor jou? Het virus bepaalt ineens jouw agenda en de prioriteiten wat betreft digitale transformatie. Maar wat betekent een digitale transformatie eigenlijk?

Digitale transformatie is het proces van organisaties (en van de mensen in deze organisaties) om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waar de klant centraal staat gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij.

Het is dus zoveel meer dan plotseling thuiswerken via Zoom. Het vraagt ​​bedrijven om te heroverwegen hoe je de impact van de uitbraak kunt verzachten, je bedrijf nu en op de lange termijn soepel laat draaien, ook op afstand en hoe je waarde kunt blijven leveren in een digitale wereld?

Onze professionals of analisten kunnen jou en je bedrijf helpen in dit proces. Wat wordt jullie visie op het thuiswerken, welke middelen (IT, facilitair en communicatief) moeten ingezet worden om hieraan te gaan voldoen? Ze kunnen een startpunt creëren van waaruit bepaald kan worden wat er precies moet gebeuren binnen jouw organisatie.

Wil je een keer van gedachten wisselen met een van onze Professionals, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Mooie nieuwe opdrachtgevers! 150 150 marcreinoud_68d33y1c

Mooie nieuwe opdrachtgevers!

De afgelopen tijd hebben we weer een aantal heel mooie opdrachtgevers mogen toevoegen aan onze netwerk. Met plezier werken we inmiddels weer voor meer bedrijven in de Energie, Zorg, Onderwijs, Overheid, Mobility en Financiële sector. Zo zijn we gestart als leverancier bij Eneco, Stichting Philadelphia Zorg, Nedasco, Prorail, HAN, KNAB, Louwman Group en Vitens.

Bij deze opdrachtgevers dragen we bij aan PMO en analyse activiteiten binnen IT-implementaties, digitaliseringstrajecten en wettelijke wijzingen. Maar ook in onderzoek naar speech analytics, robotics en procesharmonisaties. We zijn er trots op dat onze professionals hun talent inzetten om waarde toe te voegen en de Pure mentaliteit uitdragen bij deze nieuwe opdrachtgevers!