Monthly Archives :

November 2016

Het IIBA Jaarcongres en benoeming Sander Boon als bestuurslid IIBA 540 360 marcreinoud_68d33y1c

Het IIBA Jaarcongres en benoeming Sander Boon als bestuurslid IIBA

Op dinsdag 15 november jl. was er weer het jaarlijkse IIBA-congres met dit jaar als centraal onderwerp ‘Business analyse in Scaled Agile’. Naast interessante presentaties en debatten is tijdens dit congres onze Pure! collega Sander Boon officieel benoemd als bestuurslid. Eerder dit jaar heeft Sander, als aspirant-bestuurslid, het stokje overgenomen van Marc Reinoud die 3 jaar actief heeft deelgenomen aan het bestuur van IIBA. Wij zijn blij dat we deze rol in het bestuur hebben kunnen behouden en invullen vanuit Pure!.Lees verder