Het IIBA Jaarcongres en benoeming Sander Boon als bestuurslid IIBA

Het IIBA Jaarcongres en benoeming Sander Boon als bestuurslid IIBA

Het IIBA Jaarcongres en benoeming Sander Boon als bestuurslid IIBA 540 360 marcreinoud_68d33y1c

Op dinsdag 15 november jl. was er weer het jaarlijkse IIBA-congres met dit jaar als centraal onderwerp ‘Business analyse in Scaled Agile’. Naast interessante presentaties en debatten is tijdens dit congres onze Pure! collega Sander Boon officieel benoemd als bestuurslid. Eerder dit jaar heeft Sander, als aspirant-bestuurslid, het stokje overgenomen van Marc Reinoud die 3 jaar actief heeft deelgenomen aan het bestuur van IIBA. Wij zijn blij dat we deze rol in het bestuur hebben kunnen behouden en invullen vanuit Pure!.

IIBA
Het International Institute of Business Analysis™ (IIBA®) is de onafhankelijke, non-profit, professionele vereniging tenbate van het snel groeiende vakgebied Business Analyse. De vereniging heeft tot doel de praktische uitvoering van business analyse te professionaliseren en bevorderen in Nederland. Kijk voor meer informatie over IIBA op hun website.

Een inkijkje gedurende de dag…..
Geschreven door Pure! collega Erwin Pouw

Na een opening en terugblik op het jaar en ook de onderwerpen die tijdens het vorige jaarcongres zijn besproken volgde de rode draad door het jaarcongres: Business Analyse in Scaled Agile. Er is ingezoomd op de toepassing van de frameworks LeSS en SAFe.

In een Lagerhuis zetting werden een aantal stellingen over de nut en noodzaak van de inzet van de Business Analist, dan wel de activiteit Business Analyse gemaakt waarna verhitte discussies over en weer volgenden. De facilitator bepaalde welke groep voor of tegen de getoonde stelling was en het was leuk om te zien dat sommige deelnemers de stelling verdedigde voor het andere kamp.

Het reguliere gedeelte van het jaarcongres werd afgesloten met een presentatie over “Hoe Agile de Business Analyse” helpt, naar mijn mening was het meer een presentatie over bedrijfsproces/verandering richting Business Agility, dan een verhaal (mening van de spreker) over hoe het Agile framework de Business Analyse kan helpen. Desondanks gaf het genoeg voeding voor interactie met de zaal.

Na een licht diner, afgesloten met Italiaans ijs, begon de Algemene Ledenvergadering en kwam een ander belangrijk onderdeel van deze dag dichterbij; de benoeming van Sander Boon als officieel bestuurslid van de IIBA. Na een kort dankwoord voor de inzet van Marc Reinoud als bestuurslid wordt aan de aanwezigen gevraagd of er iemand bezwaar had tegen de benoeming. Met het uitblijven van reacties werd de voorgestelde benoeming officieel. Daarmee kwam een einde aan een mooie en leuke middag en avond.

Kortom, een goed georganiseerd en leuk jaarcongres met interessante onderwerpen en blijvende vertegenwoordiging vanuit Pure! in het IIBA-bestuur!

Leave a Reply