Productowner: ben je dan van de inhoud of het proces?

Productowner: ben je dan van de inhoud of het proces?

Productowner: ben je dan van de inhoud of het proces? 150 150 marcreinoud_68d33y1c

In ons werk van analyse komt het geregeld voor dat onze business analisten worden gevraagd om de rol van productowner op zich te nemen. Recent gebeurde dit voor ons nog bij een grote bancaire opdrachtgever, onze analist vervult daar nu een gecombineerde rol.

Rondom de rol van productowner zien we bij opdrachtgevers dat er verschillend wordt gekeken naar de invulling van de rol. Soms zijn het vooral projectmanagers die de rol gaan oppakken, bij andere klanten wordt gekozen voor meer inhoudelijk betrokken professionals en stromen business informatieanalisten of juist productmanagers door in deze Agile rol.

In onze ogen zijn beide opties mogelijk, immers het gaat om de competenties van de persoon en de instelling van de mens in de rol van productowner. Vanuit welke rol je doorstroomt maakt in wezen niet uit, je moet alleen wel echt in de wieg zijn gelegd voor het vak. Wanneer de betrokkenheid bij de inhoud groot is en de productowner een grote drive heeft om te zorgen voor het komen tot oplossingen om voortgang te verzekeren, dan is de basis goed. De focus is altijd gericht op het creëren van mogelijkheden, als een weg niet werkt, dan zoek je een nieuwe route om vooruit te komen. Die drive en die focus daar begint het mee! Dit vergt een bepaalde energie, creativiteit en uiteraard heel goede sociale vaardigheden om de omgeving daarin mee te nemen. Wanneer je alleen op het proces zou focussen is de neiging snel groot om terug te vallen op sleutelen aan ‘oude’ elementen van tijd, geld en kwaliteit. Wanneer vanuit de inhoud wordt gefocust ontstaat ruimte om creatief te blijven en te denken in mogelijkheden.

Onze ervaren business analisten zijn gewend om productowners te ondersteunen in hun rol om daarmee de volle kracht van de Agile teams te benutten. Het is een uitbreiding op de rol van business analist die vooral is weggelegd voor professionals met een talent voor coördinatie en een grote betrokkenheid bij het creëren van draagvlak en voortgang. De ervaring en kennis die ze in dit deel van de rol opdoen, wordt uiteraard gedeeld in onze vakgroep Business Analyse en weer hergebruikt bij nieuwe opdrachten.