Proud to announce, wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd!

Proud to announce, wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd!

Proud to announce, wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd! 285 253 marcreinoud_68d33y1c

Met trots mogen wij jullie mededelen dat wij per 8 mei NEN gecertificeerd zijn! Pure Professionals voldoet hiermee aan de  gestelde eisen  in de NEN 4400 norm en mag hiermee het SNA (Stichting Normering Arbeid) keurmerk voeren.

NEN certificering 4400-1

NEN 4400-1 is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland. Met behulp van NEN 4400-1 kan de desbetreffende onderneming zichzelf organiseren om het doel van deze norm te bereiken en dat door externe beoordeling aantoonbaar te maken.

Het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Leave a Reply