Project Analyse

Van analyse naar oplossing

Wat is Project Analyse?

De term Project Analyse is nog niet overal bekend, het is een rol waarin PMO en Business Analyse taken worden gecombineerd. Door de combinatie van deze competenties in één persoon is een flexibele inzet van de Projectanalist mogelijk op zowel structurerende taken als analyse taken. De Project Analist werkt vanuit een helicopterview

op een overkoepelend niveau in projectomgevingen en is in staat diepte analyses te doen indien nodig. Afhankelijk van de complexiteit van de omgeving zal de inzet van de Project Analist meer gericht zijn op alignment analyse of diepteanalyse. De Project Analist is verantwoordelijk voor de analyse van ‘flow verstorende elementen’ in veranderomgevingen en is een belangrijke sparringpartner voor het management.

Waar wordt Project Analyse ingezet?

Project analyse is bij uitstek geschikt voor omgevingen waarin de complexiteit en de snelheid hoog is. Hier is het cruciaal om snel analyses te kunnen doen en goede managementinformatie te hebben om op directe basis te kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld Agile omgevingen of internationale programma’s met veel afhankelijkheden hebben baat bij een goede structuur, maar vooral uitgediepte managementinformatie en een sterke focus op alignment.

Project Analyse in een Agile omgeving

  • Alignment analyse over diverse Agile teams heen en support aan Chief product owner
  • Inzichtelijk maken hoe userstories bijdragen aan de overall thema’s en epics (doelen) van de organisatie.
  • Ondersteunen van Agile teams bij niet-primaire taken
  • Kwaliteitsanalyse en mapping op Agile processen

Project Analyse in projecten

  • Analyseren waarom een relatie met een leverancier niet loopt
  • Alternatieve projectroute dooranalyseren en adviseren over keuze
  • Project PMO combineren met inhoudelijke business analyse voor projectstrategie

Victor: Project Analist

“Het is altijd spannend om bij een lopend project in te stappen. Hoewel de theorie bekend is, vraag je je af hoe alles in de praktijk verloopt. Wat zijn de formele en informele relaties tussen alle betrokken partijen? Welke aspecten verlopen soepel en welke verlopen moeizaam? Als Project Analist ben je snel in staat om intuïtief de knelpunten te identificeren en te bepalen waar je kunt helpen. Nadat je je intuïtie hebt geverifieerd, kun je actie ondernemen om verbeteringen aan te brengen. Daarnaast ben je niet alleen een verbeteraar, maar ook een schat aan kennis en technieken op het gebied van Project Management. Soms fungeer je zelfs als coach, waarbij je anderen begeleidt en ondersteunt. Een brede achtergrond als PM, PMO en BA is hierbij van onschatbare waarde.”