Project Analyse

Van analyse naar oplossing

Wat is Project Analyse?

De term Project Analyse is nog niet overal bekend, het is een rol waarin PMO en Business Analyse taken worden gecombineerd. Door de combinatie van deze competenties in één persoon is een flexibele inzet van de Projectanalist mogelijk op zowel structurerende taken als analyse taken. De Project Analist werkt vanuit een helicopterview

op een overkoepelend niveau in projectomgevingen en is in staat diepte analyses te doen indien nodig. Afhankelijk van de complexiteit van de omgeving zal de inzet van de Project Analist meer gericht zijn op alignment analyse of diepteanalyse. De Project Analist is verantwoordelijk voor de analyse van ‘flow verstorende elementen’ in veranderomgevingen en is een belangrijke sparringpartner voor het management.

Waar wordt Project Analyse ingezet?

Project analyse is bij uitstek geschikt voor omgevingen waarin de complexiteit en de snelheid hoog is. Hier is het cruciaal om snel analyses te kunnen doen en goede managementinformatie te hebben om op directe basis te kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld Agile omgevingen of internationale programma’s met veel afhankelijkheden hebben baat bij een goede structuur, maar vooral uitgediepte managementinformatie en een sterke focus op alignment.

Project Analyse in een Agile omgeving

  • Alignment analyse over diverse Agile teams heen en support aan Chief product owner
  • Inzichtelijk maken hoe userstories bijdragen aan de overall thema’s en epics (doelen) van de organisatie.
  • Ondersteunen van Agile teams bij niet-primaire taken
  • Kwaliteitsanalyse en mapping op Agile processen

Project Analyse in projecten

  • Analyseren waarom een relatie met een leverancier niet loopt
  • Alternatieve projectroute dooranalyseren en adviseren over keuze
  • Project PMO combineren met inhoudelijke business analyse voor projectstrategie

Anne: Project Analist

“Analyseren ligt in mijn natuur en graag wil ik verbanden kunnen leggen tussen factoren die invloed hebben op de programma’s waar ik in werk. Daarbij is het belangrijk hoofdzaak van bijzaak te kunnen onderscheiden en vragen durven te stellen over dagelijkse procedures om tot de kern van het probleem te komen. In mijn werk pas ik dit toe bij het maken van stakeholderoverzichten, risico-analyses of SWOT-analyses, maar ook in het nagaan van de behoeftes van het project- of development team. Bijvoorbeeld door binnen het team te analyseren wat de huidige manier van werken is (wat zijn de onuitgesproken regels en cultuur) als ik merk dat het team daar hinder van ondervindt. Om vervolgens te faciliteren in hoe we deze gezamenlijk anders vorm kunnen geven. Verder maak ik de verbinding tussen Agile data en managementinformatie, zodat hoger management relevante informatie heeft over voortgang, risico’s, kwaliteit en impediments. Door mijn analytisch vermogen ben ik in staat het management te voorzien van analyses en adviezen voor de besturing en lever ik extra waarde.”