Proces Analyse

Werkbare processen voor (lean) organisaties

Wat is Proces Analyse?

Efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen zijn cruciaal binnen een organisatie. Bij procesanalyse wordt de huidige situatie van een proces bekeken, de gewenste situatie in kaart gebracht en de GAP beschreven om tot de gewenste situatie te komen. Procesanalisten hebben een actieve rol bij het (her)inrichten van processen, of bij het verbeteren van bestaande werkwijzen.

Proces Management

Proces Analyse

Proces Consultancy

Annabelle: Proces Analist

“Als proces analist vind ik het leuk om de business verder te helpen. Vaak is de business druk met de dagelijkse gang van zaken en hebben ze geen tijd om verbeterideeën/wensen te implementeren. Als business analist ben ik de schakel tussen de business en IT. Door de samenwerking te zoeken met de business kan ik de wensen van de business vertalen naar IT-oplossingen. Daarnaast ben ik uitstekend in staat om de huidige processen op te tekenen en aan te geven welke stappen kunnen vervallen (verspilling) of verbeterd kunnen worden. Door dit samen met de business te inventariseren , levert dit nieuwe inzichten op. Mede hierdoor wordt het kritisch blijven op je eigen werk en continue te verbeteren door de business als nuttig ervaren. Zeker als de verbeterideeën/wensen worden geïmplementeerd door goede IT-oplossingen die business verder helpen of inzichtelijk is gemaakt dat overbodige stappen in het proces voortaan niet meer uitgevoerd worden.”