Proces Analyse

Werkbare processen voor (lean) organisaties

Wat is Proces Analyse?

Efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen zijn cruciaal binnen een organisatie. Bij procesanalyse wordt de huidige situatie van een proces bekeken, de gewenste situatie in kaart gebracht en de GAP beschreven om tot de gewenste situatie te komen. Procesanalisten hebben een actieve rol bij het (her)inrichten van processen, of bij het verbeteren van bestaande werkwijzen.

Proces Management

Proces Analyse

Proces Consultancy

Dummy Image

Anne: Proces Analist

“Als proces analist speel ik een belangrijke rol in het helpen van de business bij het vinden van verbeteringen en het implementeren van deze verbeteringen. Hierbij verhoog ik als Lean-expert mijn toegevoegde waarde nog verder, door een gedegen en systematische methode toe te passen. Ik krijg veel energie van het (greenfield) in kaart brengen van processen, het verzamelen van achterliggende data en het analyseren van de resultaten. Vervolgens is het mijn rol om te ondersteunen bij de ‘continue verbeter-cyclus’, door te controleren of het gewenste resultaat bereikt is of dat er moet worden bijgesteld. Door een brug te slaan tussen IT en de business lukt het mij om diagonaal in een organisatie prettig samen te werken en een bedrijfsproces goed te begrijpen, het vast te kunnen leggen en verspillingen (overbodige processtappen) te identificeren. 

Als proces analist blijf ik objectief naar processen kijken door bevindingen te toetsen en het gesprek hierover aan te gaan. Zo daag ik de business graag uit om kritisch naar hun werk te blijven kijken en samen met mij verbeterpunten te vinden. Een procesanalyse vereist de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden, waaronder medewerkers, management en klanten. Ik hanteer daarom altijd een open werkhouding, met transparante communicatie, waardoor de samenwerking blijft bestaan en de analyses en de implementaties van verbeteringen effectief kunnen verlopen.”