Business Analyse

Van analyse naar oplossing

Wat is Business Analyse?

Een Business Analist is de schakel tussen de Business en IT. Omdat deze twee partijen niet altijd even goed samenwerken, is de Business Analist de vertegenwoordiger voor beiden. Hij kan de wens van de business goed uitvragen en weet deze door te vertalen naar een technische oplossing.

Een Business Analist ondersteunt bij het identificeren van de scope en doelen van een project. Naast het analyseren, identificeren en vertalen van de behoeften van de stakeholders, valideert de Business Analist de business requirements en is hij in staat data en business processen te modelleren. De Business Analist is de persoon die ervoor zorgt dat ontwikkelaars met heldere en bruikbare specificaties aan de slag kunnen.

Blijvend ontwikkelen

Bij Pure! Professionals staat ontwikkeling centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze professionals zich blijven ontwikkelen, zowel op het gebied van hardskills, maar zeker ook op het gebied van softskills. Al jarenlang werken wij met het Enneagram. Op deze manier leren wij de krachten en leerpunten van onze consultants kennen, zodat wij hen verder kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Annabelle: Business Analist

“Als Business Analisten vinden wij het heerlijk om altijd te blijven leren en hebben wij een drive om organisaties naar een hoger niveau te tillen. Binnen Pure! helpen wij mee om onze Business Partners succesvol te veranderen door het identificeren van behoeftes, problemen en kansen.

Wij vertalen de strategische doelen van de directie naar verbeteringen op de werkvloer (in- of exclusief IT). Als Business Analist slaan wij de brug tussen IT en Business. De Business kan niet verwoorden wat ze precies willen en waaraan systemen moeten voldoen. De IT-afdeling bouwt applicaties waar de Business niets aan heeft, maar ze denken het wel te weten. In deze dynamiek zorgen wij als Business Analist dat beide partijen bij elkaar komen, elkaar begrijpen en de juiste ontwikkeling wordt gerealiseerd.”

Renskje: Business Analist

“Business Analyse is ‘de schakel tussen business en IT’. Maar als Business Analist ben je ook de schakel tussen; mens en systeem, detail en geheel, team en organisatie, huidige en gewenste situatie. De sleutel om die rol als ‘schakelaar’ goed te kunnen vervullen is: VERBINDEN. Verbindingen aangaan, analyseren, bedenken, maken, testen en borgen.

Het gaat over ‘samen’ ‘focus’ en ‘resultaat’. Om ‘SAMEN’ te bereiken, heb je een gezamenlijk doel, dat breed gedragen wordt, nodig. Hier kun je naartoe werken door verbinding te creëren, te coachen op de verandering en door oprecht naar elkaar te luisteren. Om ‘FOCUS’ te bereiken is het belangrijk het gezamenlijke doel helder, relevant en SMART te maken. Uiteraard is een valide Business Case nodig, en in een Agile omgeving gebruik je bijvoorbeeld ‘user stories’ om het gewenste resultaat voor de ‘klant’ scherp te krijgen. Vergeet daarnaast niet dat doel uit te dragen (verbaal en non- verbaal) via diverse kanalen: door alle lagen van het bedrijf: zodat het in ieders DNA gaat zitten… En om ‘RESULTAAT’ te bereiken, zijn heldere mijlpalen en KPI’s nodig: je wil tenslotte wel kunnen meten of je inderdaad de gewenste/beloofde waarde toevoegt.  Vastlegging van de processen is ook nodig,  met ‘value stream mapping’: wat beoogt je proces, wie doet wat, waar voegt het waarde toe: zo heb je duidelijk inzicht, overzicht en borging. En ohja, vooral niet stoppen met de verandering aandacht te geven als deze net geïmplementeerd is… juist dan is extra aandacht voor de verandering essentieel voor goede borging. Kortom: voor mij is mijn rol als Business Analist altijd afwisselend, boeiend en relevant.”

Harold: Business Analist

“Business analyse is een prachtig vakgebied. Het achterhalen van businesswensen en die vertaald zien in een werkende oplossing in de praktijk, daar doe ik het voor. Tegenwoordig meestal met behulp van  techniek, maar niet altijd noodzakelijk. Als business analist ben ik vaak werkzaam op het raakvlak tussen IT en business en ik vind het een uitdaging om beide werelden bij elkaar te brengen. Ook mag ik me vaak al bezighouden met de nieuwste ontwikkelingen in een organisatie. De diversiteit aan onderwerpen en het in aanraking komen met de steeds weer andere mensen en bedrijfsonderdelen, maakt voor mij geen dag en opdracht hetzelfde.”