Jochien Goote

Consultant

“In mijn werk vind ik het leuk om mensgericht te werken en te coachen, collega’s in hun kracht te zetten, mijn werk goed te doen zodat andere hun werk nog beter kunnen doen, maar ik ben ook graag de coördinator, organisator en motivator. “